Ką turėtumėte žinoti mirus artimajam - Netekimas

Ką turėtumėte žinoti mirus artimajam

Ką turėtumėte žinoti mirus artimajam

1. Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno liesti negalima, kol mirties nekonstatuos medikai arba (jei mirtis įvyko viešoje vietoje) policijos pareigūnai. Ištikus nelaimei informuokite laidojimo paslaugų įmonę, kuri pasirūpins laidojimo eiga, užsakys šarvojimo salę, kremavimą ar kitas Jūsų pageidaujamas. paslaugas( 861550520)

2. Mirties faktą konstatuoja:

greitosios medicinos pagalbos gydytojai (visą parą);

gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).

3. Medicininę mirties pažymą, liudijančią mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jam nesant – kitas gydytojas).

4. Su medicinine pažyma, liudijančia mirties faktą, reikia kreiptis dėl mirusio asmens išregistravimo ir mirties liudijimo išrašymo: mieste – į savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, kaime – į seniūniją. (Kaune – Daukšos g. 13)

5. Namuose mirusio asmens kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per 2 valandas.

6. Viešoje vietoje mirusio asmens kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.

7. Ligoninėje mirusio asmens kūnas negali būti laikomas joje ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei.

8. Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės.

9. Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.

10. Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitais su šarvojimu susijusiais klausimais, reikia kreiptis į laidojimo paslaugas teikiančią įmonę (UAB „Netekimas”, tel. 861550520, Veiverių g. 101,Kaunas arba Taikos pr. 34A, Kaunas).

Laidojimo pašalpa

1. Turint asmens mirties liudijimą, liudijantį mirtį, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos, kurios dydis = 8 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y. 304 eurai.

2. Laidojimo pašalpa skiriama mirus:

Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;

Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;

Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).

3. Teisė gauti laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos, kurios faktą registruoja: mieste – savivaldybės civilinės metrikacijos įstaiga, kaime – seniūnija (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas), užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga.

4. Laidojimo pašalpa išmokama mirusio asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui.

5. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą (ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos).

6. Reikalingi dokumentai pašalpai gauti:

laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje, seniūnijoje arba šių įstaigų interneto svetainėse pateiktos el. prašymo formos);

mirties liudijimas (originalas ir jo kopija), išskyrus atvejus, kai vaikas gimė negyvas;

laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;

juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

7. Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta per ne vėliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.

8. Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti.

9. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.

10. Kaune laidojimo pašalpa mokama Nemuno g. 29 Socialinės paramos skyriuje.

11. Mirus pensininkui ar neįgaliajam reikia pagal gyvenamąją virtą kreiptis į SODROS skyrių dėl papildomos pašalpos skyrimo. (Kaune: Šv. Gertrūdos g. 4, Bajorų g. 16). Velionio artimiesiems pageidaujant,visus su išmokomis susijusius klausimus sutvarko laidojimo paslaugų įmonė (artimiesiems pateikiamos ataskaitos).